DEPARTAMENTS IEI Administracions públiques
Departaments

La mística del judaísme (La Càbala)

En aquest seminari s’estudiarà la creació de l’univers des de la perspectiva dels místics jueus, i s’explicaran les diferents dimensions de l’Arbre de la Vida, que constitueix el mapa fonamental de l’ànima humana. El seminari té com a objectiu aconseguir una comprensió profunda, tant cosmogònica com psicològica, de la visió espiritual dels savis del poble d’Israel.

PROGRAMA
11.20h. Presentació del Seminari
11.30h. La Creación del Universo según la cosmogonía judía: el Infinito, el Tzimtzum, la Ruptura de las Vasijas, el Universo de Atzilut y la reconfiguración de las energías.
12.30h. Preguntes
12.45h. Los diferentes universos. Los niveles del alma humana, la Conciencia (Daat), el Árbol de la Vida.
13.20h. Preguntes
16.00h. El Mal, explicación de las diferentes dimensiones. La conexiones dimensionales desde la Cábala.
17,30h. Preguntes
18.00h. Clausura del Seminari