DEPARTAMENTS IEI Administracions públiques
Secció
Fotografia i audiovisuals
La Secció de Fotografia i Audiovisuals de l’IEI, té com a missió la promoció de la salvaguarda, coneixement i posada en valor del patrimoni fotogràfic i audiovisual de les terres de Lleida amb una especial atenció als fons fotogràfics i audiovisuals que custodia l’IEI.  Així mateix, la seva missió també comporta el foment i difusió de la creació i la cultura fotogràfica i audiovisual en un sentit ampli i en particular aquella vinculada al territori.
  • Promoció de la recuperació, conservació, coneixement i difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual en general i en particular aquell vinculat a les terres de Lleida i a l’IEI.
  • Impuls del foment i difusió de la creació fotogràfica i audiovisual i en especial totes aquelles  manifestacions enteses com a expressions culturals pròpies i singulars de les terres de Ponent i Catalunya.

Valors

Actuarà segons els valors generals de l’IEI, i en especial d’acord amb el següents:

  • Responsabilitat, compromís i transparència en la gestió
  • Pluralitat, igualtat i inclusió en la participació i presa de decisions
  • Foment de la participació i col·laboració de la ciutadania i els agents públics i privats en el debat patrimonial i cultural
  • Respecte a la independència creativa i la llibertat d’expressió
  • Compromís amb el territori de referència, la societat lleidatana i el medi ambient

Objectius

Promoció de la recuperació, conservació, coneixement i difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual en general i en particular aquell vinculat a les terres de Lleida i a l’IEI.

Impuls del foment i difusió de la creació fotogràfica i audiovisual i en especial totes aquelles  manifestacions enteses com a expressions culturals pròpies i singulars de les terres de Ponent i Catalunya

Composició

 
 

Publicacions

Activitats passades

Projectes en curs