DEPARTAMENTS IEI Administracions públiques
Secció
Llengua i literatura
Té la responsabilitat de preservar i promocionar la nostra identitat, des de la llengua i la cultura catalana , en diàleg amb les cultures compartides que hi ha al nostre territori, en un procés de més coneixença, divulgació i interpel·lació mútua. Tindrà  present l’important paper de la cultura, no només perquè cada persona pugui obtenir una plena sobirania personal, sinó  també perquè una base cultural és el pòsit d’una bona cohesió i convivència social.

Objectius:

  • L’estudi i la divulgació del patrimoni literari i lingüístic amb atenció especial a la literatura de Ponent i a les variants dialectals de la llengua. 
  •  Els debats sobre l’actualitat de la llengua i la cultura, com el cicle “Sense pèls a la llengua”.
  • La interrelació entre l’espai cultural dels Països Catalans. S’estimularà la reciprocitat cultural, per exemple, entre l’eix Lleida-País Valencià, Lleida-Terres de l’Ebre, Lleida-Reus/Tarragona...
  • Les activitats de divulgació literària tenint en compte els diferents gèneres literaris. Cicle  sobre “Escriure des de les perifèries”.
  • Establir ponts i activitats amb la cultura romanesa i musulmana, entre d’altres, com a mitjà d’enriquir i enriquir-nos culturalment. Cicle de conferències i lectures de textos.

Contacte

Telèfon: 973271500