DEPARTAMENTS IEI Administracions públiques
Departaments

icle: Claus per entendre el present amb la perspectiva històrica >> EUROPA I EL MÓN. ELS REPTES DE LA UNIÓ EUROPEA >Seminari i debat

Seminari i debat - Dimarts, 5 d’abril de 2022

El segle XXI presenta un context de canvis accelerats, tant des d'una perspectiva social, política com tecnològica. Europa ha
deixat de ser l'actor principal de la política internacional. Els nous pols de concentració de poder, EUA i la Xina, han iniciat, en els
últims anys, una lluita per l'hegemonia mundial.
Tanmateix, quin paper hi juguen els territoris africans, sud-americans, Rússia o
l'Índia? Aquesta conferència analitza perquè s'han produït i es produeixen aquests canvis, les raons que ens han portat fins aquí
i de quina manera ens poden afectar aquests factors, tant a curt com a llarg termini. Per a fer-ho, es farà un repàs històric dels
esdeveniments més importants de les últimes dècades, tot focalitzant-nos en qüestions relacionades amb el paper de l'economia
globalitzada, els factors associats al canvi climàtic però, sobretot, per la importància de les noves tecnologies i la seva aplicació
per a controlar la població. Per últim, ens centrarem en l'actor de la Unió Europea i quins són els principals reptes als quals
s'afronta en aquest món globalitzat: guerra d'Ucraïna, demografia, refugiats, entre d'altres.

A càrrec de Gerard Pamplona Molina (Universitat Pompeu Fabra) i Gerard Llorens DeCesaris (Univeristy of Columbia, USAUniversitat Pompeu Fabra).