DEPARTAMENTS IEI Administracions públiques
Secció
Medicina

Contribuir a millorar el coneixement dels fonaments biològics de la salut humana i de les malalties

Objectius:

  • Promoure la difusió del coneixement i avenços de la medicina a la societat, incloent-hi les bases biològiques de la salut i de les malalties.  
  • Col·laborar amb altres institucions implicades en la promoció i divulgació científica en els diferents àmbits de la medicina.
  • Participar amb altres seccions de l'IEI en activitats transversals amb implicacions biomèdiques i clíniques.
  • Difondre la recerca biomèdica i clínica duta a terme pels grups d’investigació de la demarcació de Lleida.
  • Promoure les vocacions en els àmbits de la medicina entre els i les joves.

Contacte

Telèfon: 973271500