DEPARTAMENTS IEI Administracions públiques
Secció
Ciències jurídiques i econòmiques
Foment de la cultura en l’àmbit jurídic, de la economia i de les ciències socials, incrementant el progrés del coneixement individual i social en aquets àmbits.

Contacte

Telèfon: 973271500